Bestil tid

Tandimplantat på Frederiksberg

Hos Alhambravej Tandlægerne kan vi hjælpe dig med at erstatte manglende tænder

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat fungerer som en tanderstatning ved mistede tænder og kan beskrives som en kunstig tandrod.

Et tandimplantat består oftest af tre dele:

 • Selve implantat  kaldet fiksturen, som er en kunstig tandrod.
 • Et mellemled  kaldet abutment, som er den del, hvor kronen, broen eller protese sættes fast på.
 • En krone, bro eller protese - kaldet suprastrukturen, og er den del, som er synlig i mundhulen.

Implantatet er udformet som en skrue, der indopereres i kæbeknoglen og på den måde erstatter den manglende tandrod. Et tandimplantat er normalt 3-5 mm tykt og 8-16 mm langt.

Et implantat bliver fremstillet i titanium, som er et særdeles vævsvenlig materiale og derfor har en god integration på kroppen. Dette vil sige, at implantatet på grund af materialet har den egenskab, at kæbeknoglen kan vokse sig fast på implantatet frem for at afstøde det.

Indsættelsen af et tandimplantat foregår ved en operation, hvor man vil være lokalbedøvet.

Næsten alle mennesker vil kunne få et tandimplantat  såvel både unge som ældre, men der kan være visse omstændigheder, som gør, at et tandimplantat ikke vil være den rette behandling for dig.

For blandt andet at kunne få et tandimplantat, og efterfølgende have gode, langsigtet resultater, er det en vigtig omstændighed at være omhyggelig med sin mundhygiejne. En dårlig mundhygiejne kan forringe dit tandimplantats holdbarhed, da det kan skabe betændelse i tandkødet men også i de dybereliggende væv ved knoglen.

"Jeg fik lavet en ny fortand hos Frederik. Flot resultat og en rigtig god oplevelse. - Kasper"
Find os

Alhambravej Tandlægerne

Alhambravej 1 - 1826 Frederiksberg C

33 22 44 88 info@alhambravej.dk
Bus linie 7A og 1A stopper lige ved døren.
Husk digital registrering fra start
350 meter til metroen på "Frederiksberg Allé"
Online booking

Hvornår er det muligt at få et tandimplantat?

Et tandimplantat kan være en god behandlingsmulighed, hvis man har manglende tænder og ønsker en fastsiddende løsning.
Næsten alle kan få foretaget en implantatbehandling, men der kan være forhold, der gør, at en implantatbehandling ikke vil være den rette løsning. Det kræver derfor en grundig, individuel forundersøgelse hos din tandlæge for at afgøre om et tandimplantat vil være en mulighed for dig.

Hvis du har de rette forhold, vil et tandimplantat være en fordelagtig behandlingsmulighed, da det ikke involverer andre tænder, som for eksempel en bro gør. Det vil sige, at hvis dine nabotænder til den manglende tand, hvor implantatet ville skulle sidde, er sunde og intakte (for eksempel uden store fyldninger), vil et tandimplantat være en god løsning. Hvis nabotænderne derimod har store fyldninger, vil en bro kunne være en bedre løsning, da nabotænderne ville kunne få gavn af kroner for at styrke dem på længere sigt.

Udover enkelttandsimplantater er det også muligt at indsætte to eller flere og få dem til at fungere som bropiller og påsætte en bro på implantaterne.

Det er ligeledes muligt at indsætte implantater i en kæbe, hvor alle tænder mangler, i forbindelse med aftageligt protetik, for at få en helprotese til at sidde bedre fast ved hjælp af små tryklåse.

I nogle tilfælde vil man ikke anbefale et få implantater. Årsagerne til, at et tandimplantat ikke kan lade sig gøre, kan være på grund af:

 • Dårlig mundhygiejne
 • Tobaksrygning
 • Ikke-velreguleret diabetes
 • Paradentose, der ikke er stabilt og i ro
 • Manglende kæbeknogle, som ikke kan opbygges

 

Yderligere information om tandimplantater

Prisen på en implantatbehandling kan variere afhængig af, hvor mange implantater du skal have, og om der skal foretages en knogleopbygning, før implantatet kan indsættet. Du vil derfor modtage et prisoverslag efter din forundersøgelse, hvor din tandlæge har haft mulighed for at planlægge og tilrettelægge din behandling.

Du kan se vores prisliste for nærmere information om prisen på implantater.

Hvis du skulle have nogle spørgsmål, ønsker yderligere information om behandlingen eller tandimplantatets pris, kan du altid kontakte klinikken, hvor vi er klar til at hjælpe dig.

For at kunne indsætte et implantat er det vigtigt med en grundig forundersøgelse, da behandlingen udføres som en operation, og der er visse forhold der skal være gældende for, at implantatet kan sættes fast.

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen vil din tandlæge tage røntgenbilleder og aftryk til fremstilling af gispmodeller af dit tandsæt. Udfra dette materiale vil din tandlæge lave nogle beregninger af din kæbeknogle, da det kræver en vis højde og bredde på knoglen, førend man kan indsætte et implantat. Hvis du ikke har tilstrækkelig knogle i det pågældende område, vil der være mulighed for, at din tandlæge kan lave en knogleopbygning. Dette betyder, at knoglen bliver udbygget ved, at man transplanterer noget af patientens knogle, eller man benytter kunstig knogle. Hvis der er behov for en knogleopbygning, vil behandlingens længde typisk blive forlænget og prismæssigt blive dyrere.

Første behandlingsfase
Når forundersøgelsen er foretaget, kan første fase af implantatbehandlingen gå i gang.
Denne del af behandlingen består af en kirurgisk indsættelse af implantatskruen og vil derfor foregå under sterile operative forhold.

Din tandlæge vil starte med nøje at gennemgå hele forløbet med dig samt eventuelle gener, der kan opstå efter behandlingen. Du vil ligeledes modtage skriftlig vejledning på behandlingsdagen.

Behandlingen vil foregå i lokalbedøvelse, og din tandlæge starter derfor med at lægge denne. Det er derfor vigtigt, at du oplyser din tandlæge om eventuelle allergier og medicin, da dette kan have indflydelse.

Når din tandlæge skal indsætte dit tandimplantat, vil tandlægen starte med at lave et snit i tandkødet, for derefter at kunne bore et lille hul i kæbeknoglen. Via dette lille hul i knoglen vil implantatet blive skruet ned i kæbeknoglen. Afslutningsvis bliver tandkødet syet sammen hen over den implanterede tandrod.

Efter operationen vil du kunne opleve små og få gener. Disse gener kan afhjælpes med mild smertestillende, som ikke er receptpligtig.


Helingsperiode
Du skal ca. en uge efter implantatindsættelsen komme ind på klinikken og få fjernet sting og helingen kontrolleres. Hvis alt ser fint ud efter indsættelsen af implantatet, vil der forekomme en helingsperiode, hvor implantatet kan vokse fast til kæbeknoglen.

Under helingsperioden skal du undgå at belaste implantatet ved tygning.
Helingsperioden varer typisk to til tre måneder, men kan variere afhængig af, om implantatet er blevet indsat i overkæben eller underkæben, da kæbeknoglens tykkelse er forskelig i henholdvis over- og underkæbe.


Anden behandlingsfase
Efter helingsperioden startes anden del af behandlingen. Under lokalbedøvelse vil toppen af implantatet blive blotlagt, så der er plads til, at der kan påsættes et lille forlængelsestykke (abutment), som vil stikke ud gennem dit tandkød.

Herefter vil din tandlæge tage aftryk, så der kan blive fremstillet en krone for at fuldende din implantatbehandling.

Når kronen er blevet fremstillet hos en tandteknikker, er den klar til at blive sat på forlængelsesstykket, hvormed implantatbehandlingen er afsluttet.

Du vil modtage grundig instruktion og vejledning i, hvordan du skal passe dit tandimplantat, da en god mundhygiejne er forudsætning for det bedste holdbare resultat.

Når implantatbehandlingen er afsluttet, anbefaler vi, at du kommer til dine regelmæssige tandeftersyn. Ved dine regelmæssige tandeftersyn vil din tandlæge eller tandplejer kontrollere dit tandimplantat samt justere din hjemmetandpleje, hvis der ses bakteriebelægninger omkring implantatet.

 

Et tandimplantat er en ukompliceret og sikker behandlingsmetode til at få erstattet manglende tænder. Undersøgelser viser, at ca. 95% af alle implantatbehandlinger er funktionsdygtige efter 10 år. Et tandimplantat er derfor en langvarig og holdbar behandling.

Rygning har skadelig effekt på kroppen. Det vil øge risikoen for, at dit tandimplantat ikke vokser fast til kæbeknoglen, og det kan gøre, at dit tandimplantat senere risikerer at falde ud.

Da et tandimplantat er en form for fremmedlegeme, der indopereres i kæbeknoglen, kan der i sjældne tilfælde være risiko for, at dit tandimplantat ikke vokser fast, eller at din krop vil afstøde implantatet. Hvis dette skulle ske, vil din tandlæge fjerne implantatet, og efter nogle måneder, når kæbeknoglen er vokset sammen igen, vil man kunne indsætte et nyt tandimplantat samme sted.

Hvis bakteriebelægninger får lov at sidde uforstyrret ved dit tandimplantat, vil der komme betændelse, og i værste tilfælde vil du på grund af betændelsen kunne miste dit implantat. Det er derfor vigtigt, at du dagligt får børstet og holdt området omkring dit implantat rent.

Ligesom normale tænder slides ved daglig belastning, gør det samme sig gældende for en kunstig tandkrone. Kronen på dit implantat kan derfor blive slidt eller en del af kronen kan brække af. Vi anbefaler derfor, at du kommer til dine regelmæssige tandeftersyn, minimum halvårigt, for at din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere dit tandimplantat og på den både forebygge mulige skader.

 

Selvom et tandimplantat er en kunstig tand, er det vigtigt, at du holder det mindst lige så rent som dine naturlige tænder, så der ikke sidder bakteriebelægninger langs tandkødsranden. Bakteriebelægninger kan forårsage inflammatoriske tilstande i vævene omkring dit tandimplanat, enten i form af periimplantær mucositis, der minder om tandkødsbetændelse eller periimplantitis, der er en inflammatorisk tilstand i knoglen og kan sammenlignes med paradentose.

Hos Alhambravej Tandlægerne anbefaler vi derfor omhyggelig hjemmetandpleje af dit tandimplantat. De vigtigste hjælpermidler til renholdelse af dit tandimplantat er: 

 • Tandbørstning to gange dagligt, morgen og aften.
 • Renholdelse i mellemrummene med interdentalbørster.

Vi vil på klinikken altid være behjælpelige med instruktion i, hvordan du holder dit tandimplantat rent, så du kan forebygge inflammatoriske tilstande.

 • Såret skal lades helt i ro. Undgå at »pille« i det med tungen eller at »suge« såret, så der skabes undertryk.

 

 • Tandbørstning skal foregå som normalt, men foretages med stor forsigtighed i det opererede område og bør evt. undgås de første dage. 

 

 • Mundskylning skal undgås de første par timer, men herefter skylles i minimum 7 dage morgen og aften forsigtigt med klorhexidin 0,2% fra apoteket for at undgå infektion. Vær opmærksom på, at der bør gå min. 1 time mellem tandbørstning og skylning med klorhexidin, da de indeholder stoffer, der gensidigt ophæver hinandens virkning. Efter måltider bør munden ligeledes skylles let med vand.

 

 • Kosten skal den første dag være flydende og gerne kold. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. Gradvist gåes fra flydende til fast kost. Undgå at tygge i den side, hvor operationen er foretaget.

 

 • Smerter er almindeligt i op til en uge. Til at lindre smerter kan indtages i kombination 2x 500mg panodil og 2x 200mg ipren,  3-4 gange dagligt efter behov. Er smerterne stærke og tiltagende, bør De konsultere klinikken.

 

 • Hævelse er ikke udtryk for betændelse og kan forekomme efter en operation. Den er størst i udbredelse et par dage efter indgrebet, men aftager støt herefter. For at mindske hævelsen kan benyttes et koldt omslag. Misfarvning af huden (et blåt mærke) kan optræde, men forsvinder gradvist. Tiltager hævelsen, optræder der synkebesvær eller stigende temperatur, bør De konsultere klinikken.

 

 • Efterblødning kan forekomme det første døgn. Fysisk aktivitet med stigning af pulsen bør undgås de første par dage. Kraftigere konstant sivblødning kan standses ved at anbringe et stykke ren gaze over såret og bide fast sammen i 30 min. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Hvis ikke blødningen kan standses, bør De konsultere klinikken eller anden lægelig hjælp.

 

 • Tråde fjernes efter ca. 1 uge, hvor der samtidig foretages sårkontrol.
Book din næste tid online - Nemt, hurtigt og sikkert!
Online booking åbner i et nyt vindue