Bestil tid

Tandimplantat

Hos Alhambravej Tandlægerne kan vi hjælpe dig med at erstatte manglende tænder

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat fungerer som en tanderstatning ved mistede tænder og kan beskrives som en kunstig tandrod.

Et tandimplantat består oftest af tre dele:

  • Selve implantat - kaldet fiksturen, som er en kunstig tandrod.
  • Et mellemled - kaldet abutment, som er den del, hvor kronen, broen eller protese sættes fast på.
  • En krone, bro eller protese - kaldet suprastrukturen, og er den del, som er synlig i mundhulen.

Implantatet er udformet som en skrue, der indopereres i kæbeknoglen og på den måde erstatter den manglende tandrod. Et tandimplantat er normalt 3-5 mm tykt og 8-16 mm langt.

Et implantat bliver fremstillet i titanium, som er et særdeles vævsvenlig materiale og derfor har en god integration på kroppen. Dette vil sige, at implantatet på grund af materialet, har den egenskab, at kæbeknoglen kan vokse sig fast på implantatet frem for at afstøde det.

Indsættelsen af et tandimplantat foregår ved en operation, hvor man vil være lokalbedøvet.

Næsten alle mennesker vil kunne få et tandimplantat - såvel både unge som ældre, men der kan være visse omstændigheder, som gør, at et tandimplantat ikke vil være den rette behandling for dig.

For blandt andet at kunne få et tandimplantat, og efterfølgende have gode, langsigtet resultater, er det en vigtig omstændighed at være omhyggelig med sin mundhygiejne. En dårlig mundhygiejne kan forringe dit tandimplantats holdbarhed, da det kan skabe betændelse i tandkødet men også i de dybereliggende væv knoglen.

Find os

Alhambravej Tandlægerne

Alhambravej 1 - 1826 Frederiksberg C

33 22 44 88 info@alhambravej.dk
Bus linie 3A stopper lige ved døren
Gratis parkering i 2 timer
Bestil tid

Hvornår er det muligt at få et tandimplantat?

Et tandimplantat kan være en god behandlingsmulighed, hvis man har manglende tænder og ønsker en fastsiddende løsning.
Næsten alle kan få foretaget en implantatbehandling, men der kan være forhold, der gør, at en implantatbehandling ikke vil være den rette løsning. Det kræver derfor en grundig, individuel forundersøgelse hos din tandlæge, for at afgøre om et tandimplantat vil være en mulighed for dig.

Hvis du har de rette forhold, vil et tandimplantat være en fordelagtig behandlingsmulighed, da den ikke involvere andre tænder, som for eksempel en bro gør. Det vil sige, at hvis dine nabotænder til den manglende tand, hvor implantatet ville skulle sidde, er sunde og intakte (for eksempel uden store fyldninger), vil et tandimplantat være en god løsning. Hvis nabotænderne derimod har store fyldninger, vil en bro kunne være en bedre løsning, da nabotænderne ville kunne få gavn af kroner for at styrke dem på længere sigt.

Udover enkelttands implantater, er det også muligt at indsætte to eller flere og få dem til at fungere som bropiller og påsætte en bro på implantaterne.

Det er ligeledes muligt at indsætte implantater i en kæbe, hvor alle tænder mangler, i forbindelse med aftageligt protetik, for at få en helprotese til at sidde bedre fast ved hjælp af små tryklåse.

I nogle tilfælde vil man ikke anbefale et få implantater. Årsagerne til at et tandimplantat ikke kan lade sig gøre, kan være på grund af:

  • Dårlig mundhygiejne
  • Tobaksrygning
  • Ikke-velreguleret diabetes
  • Paradentose der ikke er stabilt og i ro
  • Manglende kæbeknogle, som ikke kan opbygges

 

Yderligere information om tandimplantater

Prisen på et implantatbehandling kan variere af, hvor mange implantater du skal have og om der skal foretages en knogleopbygning før implantatet kan indsættet. Du vil derfor modtage et prisoverslag efter din forundersøgelse, hvor din tandlæge har haft mulighed for at planlægge og tilrettelægge din behandling.

Du kan se vores prisliste for nærmere information om implantater pris.

Hvis du skulle have nogle spørgsmål eller ønsker yderligere information om behandlingen eller tandimplantat pris, kan du altid kontakte klinikken, hvor vi er klar til at hjælpe dig.

For at kunne indsætte et implantat, er det vigtigt med en grundig forundersøgelse, da behandlingen udføres som en operation og der er visse forhold der skal være gældende, for at implantatet kan sættes fast.

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen vil din tandlæge tage røntgenbilleder og aftryk til fremstilling af af gispmodeller af dit tandsæt. Udfra dette materiale, vil din tandlæge lave nogle beregninger af din kæbeknogle, da det kræver en vis højde og bredde af knoglen at kunne indsætte et implantat. Hvis du ikke har tilstrækkelig knogle i det pågældende område, vil der være mulighed for, at din tandlæge kan lave en knogleopbygning. Dette betyder, at knoglen bliver udbygget ved at man transplantere noget af patientens egen knogle eller man benytter kunstig knogle. Hvis der er behov for en knogleopbygning, vil behandlingens længde typisk blive forlænget og prismæssigt blive dyrere.

Første behandlingsfase
Når forundersøgelsen er foretaget, kan første fase af implantatbehandlingen gå i gang.
Denne del af behandlingen består af en kirurgisk indsættelse af implantatskruen, og vil derfor foregå under sterile operative forhold.

Din tandlæge vil starte med Din tandlæge vil nøje gennemgå hele forløbet med dig, samt eventuelle gener der kan opstå efter behandlingen. Du vil ligeledes modtage skriftlig vejledning på behandlingsdagen.

Behandlingen vil foregå i lokalbedøvelse og din tandlæge derfor starte med at lægge denne. Det er derfor vigtigt, at du oplyser din tandlæge om eventuelle allergier og medicin, da dette kan have indflydelse.

Når din tandlæge skal indsætte dit tandimplantat, vil tandlægen starte med at lave et snit i tandkødet, for derefter at kunne bore et lille hul i kæbeknoglen. Via dette lille hul i knoglen, vil implantatet blive skruet ned i kæbeknoglen. Afslutningsvis bliver tandkødet syet sammen hen over den implanterede tandrod.

Efter operationen vil du kunne opleve små og få gener. Disse gener kan afhjælpes med mild smertestillende, som ikke er receptpligtig.


Helingsperiode
Du skal ca. en uge efter implantatindsættelsen komme ind på klinikken og få fjernet sting og helingen kontrolleres. Hvis alt ser fint ud efter indsættelsen af implantatet, vil der forekomme en helingsperiode, hvor implantatet kan vokse fast til kæbeknoglen.

Under helingsperioden skal du undgå at belaste implantatet ved tygning.
Helingsperioden vare typisk to til tre måneder, men kan variere afhængig af, om implantatet er blevet indsat i overkæben eller underkæben, da kæbeknoglens tykkelse er forskelig i henholdvis over- og underkæbe.


Anden behandlingsfase
Efter helingsperioden startes anden del af behandlingen. Under lokalbedøvelse vil toppen af implantatet blive blotlagt, så der er plads til, at der kan påsættes et lille forlængelsestykke (abutment), som vil stikke ud gennem dit tandkød.

Herefter vil din tandlæge tage aftryk, så der kan blive fremstillet en krone for at fuldende din implantatbehandling.

Når kronen er blevet fremstillet hos en tandteknikker, er den klar til at blive sat på forlængelsesstykket, hvormed implantatbehandlingen er afsluttet.

Du vil modtage grundig instruktion og vejledning i, hvordan du skal passe dit tandimplantat, da en god mundhygiejne er forudsætning for det bedste holdbare resultat.

Når implantatbehandlingen er afsluttet, anbefaler vi, at du kommer til dine regelmæssige tandeftersyn. Ved dine regelmæssige tandeftersyn vil din tandlæge eller tandplejer kontrollere dit tandimplantat samt justere din hjemmetandpleje, hvis der ses bakteriebelægninger omkring implantatet.

 

Et tandimplantat er en ukompliceret og sikker behandlingsmetode, til at erstattet manglende tænder. Undersøgelser viser, at ca. 95% af alle implantatbehandlinger er funktionsdygtige efter 10 år. Et tandimplantat er derfor en langvarig og holdbar behandling.

Rygning har skadelig effekt på kroppen og vil øge risikoen for, at dit tandimplantat ikke vokser fast til kæbeknoglen, og kan gøre, at dit tandimplantat senere har risiko for at falde ud.

Da et tandimplantat er en form for fremmedlegeme der indopereres i kæbeknoglen, kan der i sjældne tilfælde være risici for, at dit tandimplantat ikke vokser fast eller at din krop vil afstøde implantatet. Hvis dette skulle ske, vil din tandlæge fjerne implantatet, og efter nogle måneder, når kæbeknoglen er vokset sammen igen, vil man kunne indsætte et nyt tandimplantat samme sted.

Hvis bakteriebelægninger får lov at sidde uforstyrret ved dit tandimplantat, vil der komme betændelse og i værste tilfælde, vil du på grund af betændelsen kunne miste dit implantat. Det er derfor vigtigt, at du dagligt får børstet og holdt rent ved dit implantat.

Ligesom normale tænder slides ved daglig belastning, gør det samme sig gældende for en kunstig tandkrone. Kronen på dit implantat kan derfor blive slidt eller en del kronen kan brække af. Vi anbefaler derfor, at du kommer til dine regelmæssige tandeftersyn, minimum halvårigt, for at din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere dit tandimplantat og på den både forebygge mulige skader.

 

Selvom et tandimplantat er en kunstig tand, er det vigtigt at du holder det mindst lige så rent som dine naturlige tænder, så der ikke sidder bakteriebelægninger langs tandkødsranden. Bakteriebelægninger kan forårsage inflammatoriske tilstande i vævene omkring dit tandimplanat, enten i form af periimplantær mucositis, der minder om tandkødsbetændelse eller periimplantitis, der er en inflammatorisk tilstand i knoglen og kan sammenlignes med paradentose.

Hos Alhambravej Tandlægerne anbefaler vi derfor omhyggelig hjemmetandpleje af dit tandimplantat. De vigtigste hjælpermidler til renholdelse af dit tandimplantat er: 

  • Tandbørstning to gange dagligt, morgen og aften.
  • Renholdelse i mellemrummene med interdentalbørster.

Vi vil på klinikken altid være behjælpelige med instruktion i, hvordan du renholder dit tandimplantat, så du kan forebygge inflammatoriske tilstande.

Book din næste tid online - Nemt, hurtigt og sikkert!
Online booking åbner i et nyt vindue