Bestil tid

Røntgen

Hos Alhambravej Tandlægerne optager vi almindelige og mere komplicerede røntgenbilleder til diagnostik og behandlingsplanlægning

Hvad er en røntgenundersøgelse?

En røntgenundersøgelse udføres og bruges som et supplement til den kliniske undersøgelse for blandt andet at se og vurdere den tandbærende knogle samt de tandflader, som ikke er synlige i mundhulen. 

Ved en røntgenoptagelse bruges en røntgenfilm, som sidder i en filmholder, som du vil blive bedt om at bide sammen på. Ved hjælp af røntgenstråler, der kan trænge igennem hårde og bløde væv, vil der blive dannet et billede af dine tænder og den tandbærende knogle. Ud fra dine røntgenbilleder kan din behandler dermed stille den rette diagnose og lægge en behandlingsplan.

Røntgenbilleder tages med henblik på diagnosticering, behandlingsplanlægning eller som kontrol for at se, om en sygdomstilstand har udviklet sig eller for at kontrollere om en behandling er gået som planlagt. Hvornår der optages røntgenbilleder er derfor meget individuelt og vil blive vurderet ud fra dine personlige indikationer og behov.

Der skelnes mellem forskellige røntgenoptagelser, da røntgenbilleder kan tages på forskellige måder og hver røntgenoptagelse har hver sit formål. Den mest hyppige røntgenoptagelse sker i forbindelse med dine regelmæssige eftersyn – disse kaldes for bitewings. 

Nogle tandbehandlinger kræver specieloptaget røntgenbilleder før opstart på behandlingen. Hos Alhambravej Tandlægerne har vi et større dental-røntgenapparat, hvor det er muligt at optage specielle røntgenbilleder såsom panoramarøntgenbilleder og 3D-scanninger. Disse billeder kan være meget behjælpelige for din tandlæge, når større behandlinger eller udredelser skal foretages. 

Find os

Alhambravej Tandlægerne

Alhambravej 1 - 1826 Frederiksberg C

33 22 44 88 info@alhambravej.dk
Bus linie 7A og 1A stopper lige ved døren.
Husk digital registrering fra start
350 meter til metroen på "Frederiksberg Allé"
Online booking

Hvornår er der behov for at tage røntgenbilleder?

Røntgenbilleder tages ud fra et individuelt standpunkt som et supplement til den kliniske undersøgelse. Røntgenbilleder tages typisk med henblik på at understøtte kliniske fund, så den rette diagnose kan stilles eller som en del af en behandling. Hvor ofte du bliver anbefalet at få taget røntgenbilleder vil derfor blive vurderet ud fra dit personlige behov og tandsæt.

Behovet for en supplerende røntgenundersøgelse forekommer som regel:

Hvilket slags røntgenoptagelse der vil blive gjort brug af, afhænger af dit behov og din behandler vil altid informere dig herom.

Henvisning for specielle røntgenoptagelser

Alhambravej Tandlægerne fungerer som henvisningsklinik for optagelse af større specielle røntgenoptagelser såsom panoramaoptagelser og 3D-scanninger. Du er derfor velkommen til at kontakte os på klinikken for at booke tid til røntgenoptagelse.

Yderligere information om røntgen

Priser for optagelse af røntgenbilleder i forbindelse med din kliniske undersøgelse samt apicale røntgenbilleder er fastsat af staten og er ens for alle tandklinikker.

For yderligere information om vores priser af røntgenoptagelser kan du se vores prisliste.

Hvis du har spørgsmål til vores priser eller ønsker et prisoverslag, er du velkommen til at kontakte os på klinikken. 

De mest hyppige røntgenoptagelser, der tages, er de røntgenbilleder, som tages i forbindelse med dine tandeftersyn. Disse røntgenbilleder kaldes for bitewings, og viser tandkronerne på dine store og små kindtænder samt den øverste del af den tandbærende knogle i både over- og underkæbe. 

Dine store og små kindtænder sidder tæt til hinanden, og det kan derfor være vanskeligt for din behandler at vurdere huller disse steder, da din behandler ikke har et fuldt overblik over dine tænders flader i mellemrummene. Ved at udføre en supplerende røntgenundersøgelse, vil din behandler derfor kunne vurdere, om der er kommet nye begyndende huller, om der er huller i relation til dine fyldninger eller om tidligere observerede huller har udviklet sig. Huller i tænderne vil på dine røntgenbilleder udvise sig mørke/grålige skygger i enten tandens emalje og dentin, afhængig af hvor dybt carieslæsionen har udviklet sig i tanden.

Udover diagnosticering af caries bruges dine røntgenbilleder også til at vurdere den tandbærende knogles niveau. Dette med henblik på at se, om der er knogledefekter og tegn på sygdommen paradentose. Det kan i nogle tilfælde ved parodontose være nødvendigt at supplere med ekstra røntgenbilleder, hvis dine bitewings ikke giver fuldt billede af den øverste del af den tandbærende knogle.

Røntgenbilleder bruges derfor til at supplere den kliniske undersøgelse, så din behandler kan stille den rette diagnose og lægge den rette behandlingsplan. Din behandler hos Alhambravej Tandlægerne vil gennemgå dine røntgenbilleder med dig, så du får en bedre forståelse af dem, samt informere dig om, hvilken behandlingsplan der vil være den rette for dig.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage et røntgenbillede, hvor din tandlæge får et fuldt billede af en given tand. Dette kaldes for et apicalt røntgenbillede, og viser hele din tand helt fra tandens top (tandkronen) til tandens rodspids. 

Apicale røntgenbilleder tages typisk, når du oplever symptomer fra en given tand eller som kontrolbillede for en udført behandling. Ud fra denne røntgenoptagelse kan din tandlæge vurdere og diagnosticere, om der er betændelse i knoglen ved en rodspids, om der ses anormaliteter i knoglestrukturen, eller om der er et dybt caries angreb. 

En panoramarøntgenoptagelse er et to-dimensionalt røntgenbillede. Røntgenbilledet giver et større billede, hvor man kan se alle dine tænder, både i over- og underkæben, samt din kæbeknogle og kæbeled – alt samlet i ét røntgenbillede. 

Panoramarøntgenoptagelser kan blandt andet tages med henblik på, at:

  • diagnosticere avancerede parodontale sygdomme.
  • diagnosticere og behandlingsplanlægge fjernelse af visdomstænder. 
  • understøtte og hjælpe behandlingsplanlægning i forbindelse med indsættelse af implantater.

Hvis din tandlæge ikke får det tilstrækkelige og nødvendige materiale ved optagelse af et panoramarøntgenbillede, kan din tandlæge anbefale, at du får taget en 3D-scanning.

En 3D scanning kaldes også for Cone Beam CT og giver et detaljeret billede af et givet område i form af en tredimensional gengivelse.

En dental Cone Beam CT (CBCT) optagelse er en special type røntgen, som bruges i behandlingssituationer, hvor almindelige røntgenbilleder ikke er tilstrækkelige. Din tandlæge vil benytte denne teknik til at fremstille et 3D-billede af enten en tand, blødende væv, nervesystemer eller knoglestruktur i et bestemt område for at kunne stille den korrekte diagnose og lave lægge den rette behandlingsplan. 

Behovet for Cone Beam scanning kan forekomme i særlige tilfælde, hvor din tandlæge ønsker yderligere diagnostik, og hvor en almindelig røntgenoptagelse og kliniske fund ikke er tilstrækkelig til at stille en diagnose. Behovet for en Cone Beam scanning kan også være gældende før indsættelse af tandimplantater for, at din tandlæge kan vurdere din tandknogles bredde før indsættelsen. 

I hverdagen modtager vi alle stråling i form af stråling fra rummet og stråling fra undergrunden. Dette kaldes for baggrundsstråling og ligner de strålinger, som benyttes ved røntgen. 

Når du får foretaget en røntgenundersøgelse hos din tandlæge, er den mængde stråledosis, der benyttes relativ lille og en skadelige effekt er derfor ikke til at registrere. Stråledosisen, der benyttes ved en røntgenoptagelse svarer til 4-12 timers baggrundsstråling. Grundet den lille mængde stråling, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at det ikke længere er nødvendigt at beskytte sig med et blyforklæde – dette gælder også for børn og gravide. 

Du har som patient ret til at frabede dig at få udført en røntgenundersøgelse, konsekvensen af dit fravalg kan dog være, at behandlingskrævende tilstande overses, og din behandler dermed ikke kan stille de rette diagnoser og igangsætte den rette behandling. 

Mange ting ændrer sig under en graviditet, og der kan opstå behov for, at der skal tages røntgenbilleder. Ved røntgenoptagelse hos din tandlæge, bruges en lille mængde stråledosis, som er svarende til ca. 4 timers baggrundsstråling. Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at der ikke skal tages specielle forbehold for gravide i forhold til optagelse af almindelige røntgenbilleder, da stråledosisen er meget lille og derfor ikke udgør nogle skadelige risici for hverken den kommende mor eller hendes foster.

Book din næste tid online - Nemt, hurtigt og sikkert!
Online booking åbner i et nyt vindue