Bestil tid

Rodbehandling

Hos Alhambravej Tandlægerne kan du få en professionel rodbehandling, hvis der i en af dine tænder skulle være sket en skade på din tands nerve. - Soren

Hvad er en rodbehandling?

En rodbehandling er en behandling, man udfører, hvis der ses beskadigelse af din tands nerve, eller hvis tandens nerven er betændt eller død. Selve behandlingen omfatter, at man fjerner tandens nerve samt de bakterier, der er trængt ind i nerven og efterfølgende forsegler nervekanalerne med en rodfyldning.

Udførelsen af en rodbehandling vil typisk være, når tandens nerve bliver betændt. Dette kan blandt andet ske som følge af et meget dybt hul i tanden eller betændelse omkring tandroden (rodspidsbetændelse). Der er en sundhedsmæssig risiko ved at gå rundt med en rodspidsbetændelse uden at få det behandlet. Så selvom du ikke nødvendigvis har tandpine, er det vigtigt, at få rodbehandlet den pågældende tand hurtigst muligt.

Formålet med en rodbehandling er at standse den bakterielle sygdomstilstand samt forhindre sygdomsfremkaldende forandringer i de omkringliggende væv og derved bevare den aktuelle tands funktionsevne.

Før en rodbehandling kan påbegyndes, er det nødvendigt, at vi på klinikken først foretager en klinisk undersøgelse samt supplerer den kliniske undersøgelse med et røntgenbillede af den pågældende tand. Herudover vil vi foretage små test på dine tænder og sammenholde det hele for at kunne stille en korrekt diagnose, lave en prognose vurdering samt lægge en behandlingsplan. Herefter vil der blive booket tid til din rodbehandling.

Mange mennesker frygter en rodbehandling, da de tror, at det er meget smertefuldt. Det er dog ikke nødvendigt, at du bekymrer dig om dette. Hos Alhambravej Tandlægerne har vi teknikkere og viden, som gør, at en rodbehandling vil være en mindre behandling, som du kan være helt tryg ved. 

Hos Alhambravej Tandlægerne udfører vi almindelige simple rodbehandlinger på alle tænder samt svært komplicerede rodbehandlinger. Vi laver ligeledes revisionsbehandlinger, hvilket betyder, at en tidligere rodbehandling laves om.

"Fik en akut tid 28/8/23 lige før afrejse til Thailand pga. akut problem med kindtand. Frederik Justesen ryddede kalenderen og jeg fik 1,5 times rodbehandling."
Find os

Alhambravej Tandlægerne

Alhambravej 1 - 1826 Frederiksberg C

33 22 44 88 info@alhambravej.dk
Bus linie 7A og 1A stopper lige ved døren.
Husk digital registrering fra start
350 meter til metroen på "Frederiksberg Allé"
Online booking

Hvornår er der behov for en rodbehandling?

Du kan få behov for en rodbehandling, når din tands nerve bliver betændt af bakterier og disses affaldsstoffer.

Årsagen til, at du får betændelse, kan være mange, men behovet for en rodbehandling kan opstå i forbindelse med at:

 

 • Du har et hul i tanden (caries), som er nået dybt igennem tandens emalje og dentin og yderligere ind i tandens nerve. Dette medfører, at bakterierne trænger ind og giver betændelse i nerven.
 • Du har fået betændelse omkring tandens rod (rodspidsbetændelse).
 • Du tidligere har haft et dybt hul i din tand, som er blevet lavet med en tandfyldning, og hvor tandfyldningen ligger i tæt relation til nerven. Dette kan medføre, at fyldningen skaber irritation i tandens nerve.
 • Du har været udsat for et traume, hvor der er kommet et slag mod din tand, hvilket har forårsaget, at nerven i din tand er død.
 • Du oplever vedvarende smerter fra følsomme tandhalse, eller der er opstået dybe revner i din tand, hvor smerterne ikke kan fjernes på anden vis.
 • Du har en tand med en krone, hvor tandens nerve er gået til grunde, og bakterier efterfølgende invaderer det døde væv og giver betændelse (dette ses dog i sjældne tilfælde). 

 

Gældende for alle tilfælde er, at der før rodbehandlingens opstart altid udføres en undersøgelse og tages supplerende røntgenbilleder af den pågældende tand for at kunne stille den korrekte diagnose og lægge en behandlingsplan. 

I tilfælde at en mere kompliceret rodbehandling kan der være indikation for at tage en CBCT-scanning, hvilket er en 3D-scanning af den pågældende tand for at din tandlæge kan lave en behandlingsplan.

Yderligere information om rodbehandling

Prisen på en rodbehandling kan variere alt efter, hvor mange kanaler der skal rodbehandles. Der vil ligeledes være forskel på, om du skal have lavet en rodbehandling på en lille eller en stor tand. 

Hos Alhambravej Tandlægerne betyder det meget for os, at du er velinformeret om pris såvel som behandling, inden behandlingen påbegyndes. Vi udleverer derfor altid et prisoverslag på den aktuelle behandling inden opstart. 

Du kan se vores prisliste for yderligere information om rodbehandling pris.

Hos Alhambravej Tandlægerne vil vi gerne gøre dine besøg på klinikken så trygge som muligt, og det betyder meget for os, at du bliver informeret og kan stille spørgsmål, før vi går i gang med en behandling. Derfor starter vi altid med en lille snak, så du føler dig tryg ved behandlingen.

Selve rodbehandlingen vil bestå af forskellige seancer, alle med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for et vellykket behandlingsresultat.

Før rodbehandlingen påbegyndes, vil din tandlæge starte med at lægge en lokalbedøvelse ved den pågældende tand for, at du får en smertefri behandling.

Når bedøvelsen virker, vil din tandlæge herefter starte med at bore et hul igennem emaljen, fyldning eller krone på den aktuelle tand for at få adgang til tandens nerve (pulpa) og hermed rodkanalerne, så selve rodbehandlingen kan påbegyndes.

Når der er skabt adgang til tandens nerve, vil din tandlæge begynde en mekanisk udrensning af tandens rodkanaler. Dette gøres ved hjælp af sterile engangs-rodfile i forskellige størrelser med henblik på at fjerne nervevæv, nekrotisk væv og indtrængende bakterier samt klargøre tandens rodkanaler til den efterfølgende rodfyldning.  

Undervejs i udrensningen vil din tandlæge skylle tandens rodkanaler med natriumhypoklorit for at desinficere rodkanalerne, så de bevares ikke-inficeret. 

Når udrensningen af tandens rodkanaler er afsluttet, og tanden er klar til næste del i behandlingen, vil din tandlæge tage et røntgenbillede for at kontrollere, at der er opnået den ønskede længde samt kunne bestemme det endelige rodmål for rodfyldningen.

Når dette er gjort, er tanden klar til at modtage en rodfyldning, og til dette vil din tandlæge anvende guttaperkapoints for at forsegle rodkanalerne, så der ikke kan trænge bakterier ind. 

Afslutningsvis på din rodbehandling vil der blive lagt en plastfyldning på toppen af tanden, hvor indboring blev foretaget, og der vil blive taget et afsluttende røntgenbillede for at kontrollere, at rodfyldningen sidder korrekt.

Hos Alhambravej Tandlægerne bestræber vi os på at færdiggøre din rodbehandling i én seance, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udføre behandlingen i flere seancer. Din tandlæge vil altid informere dig, hvis flere seancer er nødvendigt i dit tilfælde.

Du kan i nogle dage efter din rodbehandling opleve ømhed og lette smerter ved den pågældende tand. Disse smerter er ikke unormale og vil fortage sig. Hvis du dog alligevel skulle opleve vedvarende smerter, bedes du kontakte klinikken, så vi kan hjælpe dig med smertelindrende behandling.

6-12 måneder efter din rodbehandling anbefaler vi en rutinemæssig kontrol af den pågældende tand. Ved kontrollen vil der blive foretaget en klinisk evaluering af din rodbehandlede tand, og der tages et supplerende røntgenbillede, hvor helingen og tandrodens forhold vurderes. 

Hvis din rodbehandling er forløbet uden komplikationer, og den kliniske og radiologiske undersøgelse ikke viser tegn på sygdom, vil vi hos Alhambravej Tandlægerne anbefale, at du får sat en tandkrone på den aktuelle tand. Dette anbefaler vi, da en rodbehandlet tand er mere porøs og er i større risiko for knække - en tandkrone vil derfor hjælpe med at styrke og forbedre tandens prognose.

Porøsiteten af den rodbehandlet tand skyldes, at tanden ikke længere modtager fugt- og blodforsyning fra nerven, hvilket gør tanden mere tør. Når en tand bliver tør, vil tanden være i større risiko for at kunne knække via de belastninger som tanden udsættes for i det daglige, for eksempel når vi spiser.

Hvis din kontrol efter 6-12 måneder derfor viser et tilfredsstillende resultat, kan den videre behandling med tandkrone igangsættes. Du vil altid blive mundtligt informeret om den fremadrettede behandling samt modtage et prisoverslag på denne.

Resultatet af en rodbehandling går i 10-20% tilfælde ikke efter hensigten, og man vil med hjælp af blandt andet røntgenbilleder erfare, at en rodbehandling af den pågældende tand ikke var tilstrækkelig til at komme bakterierne til livs. I disse tilfælde kan man forsøge at lave en revisionsbehandling, altså en omlavning, hvis det vurderes at rodfyldningen er utilstrækkelig. Man kan også foretage en rodspidsamputation.

En rodspidsamputation er ikke med 100% garanti for, at betændelsen bliver fjernet. Hvis der efter en rodspidsamputation forsat ses inflammation ved rodspidsen, kan det være nødvendigt at udføre behandlingen igen, og hvis der efterfølgende fortsat ikke ses den ønskede heling, vil man anbefale, at fjerne den pågældende tand, da det ikke er sundt for dit almene helbred at gå rundt med en kronisk betændelsestilstand.

Da din tandsundhed betyder meget for os, vil vi hos Alhambravej Tandlægerne altid vejlede dig i, hvilken behandling, der vil være den rette for dig, og informere dig om denne, før der bookes tid, og behandlingen opstartes. Du vil ligeledes altid være velkommen til at stille spørgsmål, om den pågældende behandling, så du føler dig tryg og velinformeret.

 • Såret skal lades helt i ro. Undgå at »pille« i det med tungen eller at »suge« såret, så der skabes undertryk.

 

 • Tandbørstning skal foregå som normalt, men foretages med stor forsigtighed i det opererede område og bør evt. undgås de første dage. 

 

 • Mundskylning skal undgås de første par timer, men herefter skylles i minimum 7 dage morgen og aften forsigtigt med klorhexidin 0,2% fra apoteket for at undgå infektion. Vær opmærksom på, at der bør gå min. 1 time mellem tandbørstning og skylning med klorhexidin, da de indeholder stoffer, der gensidigt ophæver hinandens virkning. Efter måltider bør munden ligeledes skylles let med vand.

 

 • Kosten skal den første dag være flydende og gerne kold. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. Gradvist gåes fra flydende til fast kost. Undgå at tygge i den side, hvor operationen er foretaget.

 

 • Smerter er almindeligt i op til en uge. Til at lindre smerter kan indtages i kombination 2x 500mg panodil og 2x 200mg ipren,  3-4 gange dagligt efter behov. Er smerterne stærke og tiltagende, bør De konsultere klinikken.

 

 • Hævelse er ikke udtryk for betændelse og kan forekomme efter en operation. Den er størst i udbredelse et par dage efter indgrebet, men aftager støt herefter. For at mindske hævelsen kan benyttes et koldt omslag. Misfarvning af huden (et blåt mærke) kan optræde, men forsvinder gradvist. Tiltager hævelsen, optræder der synkebesvær eller stigende temperatur, bør De konsultere klinikken.

 

 • Efterblødning kan forekomme det første døgn. Fysisk aktivitet med stigning af pulsen bør undgås de første par dage. Kraftigere konstant sivblødning kan standses ved at anbringe et stykke ren gaze over såret og bide fast sammen i 30 min. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Hvis ikke blødningen kan standses, bør De konsultere klinikken eller anden lægelig hjælp.

 

 • Tråde fjernes efter ca. 1 uge, hvor der samtidig foretages sårkontrol.
Book din næste tid online - Nemt, hurtigt og sikkert!
Online booking åbner i et nyt vindue