Bestil tid

Paradentose

Hos Alhambravej Tandlægerne kan vi hjælpe dig med at behandle din paradentose

Paradentosebehandling

Paradentose er en sygdom, som kræver behandling. Ved Alhambravej Tandlægerne vil vi gerne hjælpe dig med din paradentosebehandling. Vi kan også give dig professionelle råd og vejledning til, hvordan du forebygger sygdommen.

Paradentose er en folkesygdom, som mange voksne får på et tidspunkt i livet. Den ses ofte som følge af ubehandlet tandkødsbetændelse, men andre livsstilsfaktorer kan også have medvirkende indflydelse.

Sygdommen opstår efter længerevarende betændelse ved de dybereliggende væv nær tandens rod, hvilket langsomt vil medføre en nedbrydning af den tandbærende knogle. Mange associerer derfor paradentose med løse tænder, der mistes, men grundet den typisk langsomme sygdomsproces vil løse eller mistede tænder først ses efter en lang ubehandlet sygdomsperiode. 

For at forebygge og behandle paradentose er det vigtigt med en god mundhygiejne samt at kombinere dette med regelmæssige tandeftersyn og tandrensning. På denne måde vil du eliminere de bakterier, som er med til at forårsage paradentose.

 

 

Find os

Alhambravej Tandlægerne

Alhambravej 1 - 1826 Frederiksberg C

33 22 44 88 info@alhambravej.dk
Bus linie 7A og 1A stopper lige ved døren.
Husk digital registrering fra start
350 meter til metroen på "Frederiksberg Allé"
Online booking

Hvad er paradentose?

Paradentose er en bakterielbetinget sygdom, som skyldes vedvarende inflammation ved tandrodens omkringliggende støttevæv. Støttevævet er det væv, som ligger rundt om hver enkelt tandrod og består af en masse små fibre, der hjælper tanden med at fæste sig til kæbeknoglen.

Når paradentose etablerer sig ved de dybereliggende væv, kan betændelsen medføre større eller mindre destruktion af den tandbærende kæbeknogle. Knogledestruktionen vil kunne ses på røntgen samt på mål ved den kliniske undersøgelse.

En større knoglenedbrydning vil føre til mindre fæste ved tandrødderne, som på sigt vil blive løse. Deraf udtrykket ’De løse tænders sygdom’.

I forbindelse med knogledestruktionen vil der også ses fordybede tandkødslommer. En normal sund tandkødslomme vil måles til 1-3 mm, og hvis de ses dybere end dette, vil det være tegn på begyndende eller etableret paradentose.

Paradentose ses typisk i 30-35 års alderen, og forekomsten og alvorlighedsgraden stiger med alderen. I de tilfælde, hvor man ser paradentose hos yngre, er det specielt de aggressive bakterier, der vil være tale om, og udviklingen vil være hurtigere fremadskridende. 

 

Yderligere information om paradentose

Paradentose kan opstå som følge af længerevarende, ubehandlet tandkødsbetændelse, men det er ikke altid, at tandkødsbetændelse fører til paradentose.

Ved tandkødsbetændelse vil bakteriebelægninger, der får lov at sidde uforstyrret langs tandkødsranden, skabe inflammation i tandkødet. Dette vil medføre, at tandkødet bliver løsere i tilhæftningen til tanden, og bakterierne vil dermed få adgang til at trænge ned i tandkødslommen. 

Når bakterierne får adgang til tandkødslommen, vil de ophobe sig og blive i stand til at nedbryde støttevævet og knoglevævet. Den inflammerede tilstand i tandkødslommen vil gøre, at tandkødslommen over tid vil blive dybere, da knoglen destrueres. 

De dybe tandkødslommer med besiddelse af bakterier vil gøre, at man kan opleve dårlig ånde og smag, grundet bakteriernes udskillelse af affaldsstoffer. Når tandkødslommerne bliver tilstrækkelig dybe, vil bakterierne være ude af rækkevidde for tandbørste og mellemrumsbørster, og du vil på dette tidspunkt ikke selv kunne kontrollere sygdommen.

Paradentose diagnosticeres blandt andet ved fund af dybe tandkødslommer og blødning herfra som følge af den bakterielle infektion. Når etableret paradentose opdages, vil en paradentosebehandling opstartes – jo hurtigere man opdager det, desto bedre bliver prognosen.

Når du skal have foretaget en paradentosebehandling ved Alhambravej Tandlægerne, vil du komme ind til en af vores tandplejere. Selve behandlingen vil bestå af en registrering og en større, grundig tandrensning.

Din tandplejer vil starte din paradentosebehandling med en fuld registrering. Her laves mål af dine tandkødslommer, registrering af blødning fra tandkødet, mål af tandkødets placering, vurdering af løse tænder, defekter omkring rødderne samt nuværende knogleniveau. Målene bruges til senere at kunne observere udviklingen.

Hos Alhambravej Tandlægerne betyder det meget for os, at du er informeret om, hvad din behandling går ud på, så du føler dig tryg og kan stille spørgsmål. Din tandplejer vil derfor efter registreringen gennemgå med dig, hvilke tænder der kræver dybere rensning og informere dig om den fremadrettede behandling og prognose.

En tandrensning ved paradentose består af en udvidet tandrensning, hvor alle tænder bliver renset for belægninger og tandsten samt tandrodsrensninger af de tænder med særlig dybe tandkødslommer, hvor tandsten, betændelsesvæv og bakterier fra tandkødslommen og tandrøddernes overflade fjernes.

Formålet med en paradentosebehandling er derfor at fjerne årsagen til udviklingen af paradentose, så tænderne ikke mister yderligere knoglevæv omkring tandrødderne.

Da paradentose kan medføre ømhed i tandkødet og tandkødslommerne, vil det i nogle tilfælde være en god ide at lægge lokalbedøvelse for at mindske ubehag under behandlingen. 

Efter din første paradentosebehandling vil din tandplejer sørge for, at du får den fornødne information om sygdommen. Vi vil instruere dig i, hvordan du skal renholde dine tænder, og motivere dig til at opretholde en god mundhygiejne. Herefter skal du og din tandplejer ses til kontrol med individuelbaseret interval.

Din paradentosebehandling vil efter første behandling bestå af flere kontrolbesøg hos din tandplejer, hvor der løbende vil blive taget stilling til, om sygdommen er stabiliseret.

I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at supplere din paradentosebehandling med antibiotikum. Din tandplejer vil informere dig, hvis det i dit tilfælde vil kunne forbedre dit behandlingsresultat.

Din paradentosebehandling vil ved dine kontrolbesøg blive vurderet, og hvis det ønskede resultat ikke opnås, og der fortsat ses inflammation ved enkelte tænder, vil vi lægge en ny behandlingsplan for disse.

Det kan være gavnligt at få foretaget et lille kirurgisk indgreb hos tandlægen, hvis der ses dybe tandkødslommer med vedvarende inflammation. I andre tilfælde kan det være dårlige fyldninger, der forårsager, at du ikke kommer i mål med behandlingen, og her kan en ny fyldning afhjælpe dette.

Et godt behandlingsresultat af en paradentosebehandling vil medføre, at der ses reduktion af tandkødslommerne, stabiliseret knogleniveau og tandkødet vil igen blive sundt og dermed sidde fast og stramt omkring tænderne igen. Tandkødet vil i den forbindelse trække sig lidt tilbage, der hvor knoglen er mistet, og der kan ses blottede tandhalse.

Paradentose er en kronisk sygdom, og der vil derfor være risiko for, at sygdommen blusser op igen. Det er derfor vigtigt, at du opretholder en god mundhygiejne og overholder de undersøgelsesintervaller, som din tandplejer har anbefalet, så man hurtigt kan opdage en opblussen af sygdommen.

 

 

En paradentosebehandling hos Alhambravej Tandlægerne består først af en parodontalundersøgelse samt en paradentose-tandrensning, herefter vil du blive indkaldt til efterfølgende kontrolbehandlinger.

Da en paradentosebehandling kræver et individuelt behandlingsforløb, kan prisen på en paradentosebehandling variere fra person til person. 

Se vores prisliste og får en nærmere ide om, hvad behandlingen kan koste for dig.

Som paradentosepatient er det vigtigt, at du opretholder en god mundhygiejne og er flittig med din hjemmetandpleje. Din hjemmetandpleje udgør en stor del af din paradentosebehandling samt forebyggelse af sygdommen. Formålet med din daglige hjemmetandpleje er, at du mekanisk får fjernet de bakterier, som er med til at forårsage inflammation.

For at skabe og opretholde en god mundhygiejne anbefaler vi, at du: 

 • børster dine tænder to gange dagligt
 • dagligt rengør mellem dine tænder med mellemrumsbørster
 • overholder dine regelmæssige tandeftersyn. 

Da din tandsundhed er vores største prioritet, og der findes mange forskellige størrelser af mellemrumsbørster, vil vi hos Alhambravej Tandlægerne hjælpe dig med, at finde de rette størrelser, så du kan varetage din hjemmetandpleje til perfektion.

Udover din mundhygiejne findes der en række risikofaktorer, som kan have indflydelse på paradentose.

Alle mennesker kan få paradentose, men nogle personer kan være mere disponeret end andre og skal derfor være ekstra hensynsfulde med deres mundhygiejne.

Udover mundhygiejnen ses andre medvirkende faktorer, der kan øge risikoen og hyppigheden af sygdommen.

 • Alder
  Forekomsten og alvorlighedsgraden af paradentose stiger med alderen. Ældres modtagelighed for paradentose kan være påvirket af almene sygdomme og medicinforbrug over mange år.
 • Rygning
  Hvis du har paradentose og samtidig ryger, vil vi anbefaler, at du stopper, da rygningen har en dårlig effekt på paradentosens udvikling samt ved helingsprocessen af sygdommen.
  Undersøgelser viser, at personer, som ryger mere end 10 cigaretter om dagen har større risiko for at udvikle paradentose, danne dybere tandkødslommer og miste mere knogle end ikke-rygere. Personer, der ryger, vil ikke opleve blødning på samme måde som ikke-rygere, da nikotinen skaber kontraktion på blodkarrene og dermed nedsætter kroppens evne til at starte en naturlig helingsproces via immunforsvaret.
 • Diabetes
  Der ses ofte sammenhæng mellem paradentose og diabetes. Diabetikere rammes oftere af alvorlig paradentose, og årsagen til dette kan blandt andet være, at diabetikeres forsvar overfor infektion er svækket.
 • Medikamenter
  Nogle medicinpræparater kan have indflydelse på udviklingen af paradentose, og det er derfor vigtigt, at du oplyser os om, hvilke præparater du tager, for eksempel hvis du døjer med forhøjet blodtryk.
 • Stress
  Personer med stress og følelsesmæssige belastninger menes at kunne svække immunforsvaret og dermed have betydning for paradentose. 
 • Nedsat immunforsvar
  Personer med nedsat immunforsvar har ikke samme modstandskraft over for bakterier. Dette kan have stor betydning for paradentosens udvikling samt kroppens evnen til at forsvare sig mod sygdommen.
 • Mundhygiejne
  Er alt afgørende for at forhindre bakterier i at formere sig og skabe inflammation.
 • Tandstilling
  Uregelmæssige tandstillinger gør det vanskeligere at opretholde en god mundhygiejne og kræver derfor ekstra omhu ved hjemmetandplejen.
 • Defekte fyldninger
  Fyldningsdefekter bidrager også til udfordringer ved optimal hjemmetandpleje og kan i nogle tilfælde være nødvendige at lave om for at opnå bedre behandlingsresultat af paradentose.
 • Tandsten
  Den ujævne overflade ved tandsten gør det nemmere for bakterier at sætte sig fast og dermed skabe inflammation ved tandens væv.

Skulle du i forbindelse med din paradentose have mistet tænder, er der mulighed for tanderstatning af disse i form af implantater (hvis din paradentose vel at mærke er stabil) eller protese.

Paradentose kan ikke kun opstå omkring dine egne naturlige tænder. Det kan også etablere sig omkring implantater, hvis du har det. Så selvom et implantat er en kunstig tand, kræver den stadig nøje hjemmetandpleje på lige fod med dine andre tænder.

Bakterier fra mundhulen kan vandre via blodbanen rundt til andre steder i kroppen. Det er derfor vigtigt med en god mundhygiejne, da paradentosebakterier kan forårsage andre sygdomme, som for eksempel hjertebetændelse.

Undersøgelser viser, at kroniske sygdomme, som for eksempel diabetes, kan forværres af paradentose og omvendt.

Book din næste tid online - Nemt, hurtigt og sikkert!
Online booking åbner i et nyt vindue