Bestil tid

Tandbro

Har du har mistet én eller flere af dine tænder, og ønsker du en fast løsning? Alhambravej Tandlægerne kan hjælpe dig med behandlingen

Hvad er en tandbro?

En tandbro er en tanderstatning for manglende tænder.
Hvis du mistet en eller flere tænder, kan det være generende af både funktionsmæssige og kosmetiske årsager, og mange ønsker derfor at erstatte den manglende tand med en fast løsning. Dette kan gøres ved hjælp af en tandbro, der i daglig tale er bedre kendt som en ‘bro’.

En tandbro fremstilles i samme facon og størrelse som dine naturlige tænder, og ligesom en tandkrone bliver tandbroen cementeret fast og vil derfor hurtigt komme til at føles som dine naturlige tænder.

Teknisk set består en tandbro af et antal tandkroner, der sidder fast til hinanden og tilsammen udgør de tandbroen. En tandbro består således af:

 • Bropiller, som er de kroneled, der sættes fast på dine egne naturlige tænder, til den manglende tand. Bropillerne vil fungere som de bærende tænder for din tandbro.
 • Mellemled, som er en ‘svævende’ tandkrone og det led, der erstatter den manglende tand.

En tandbro kan fremstilles i forskellige stærke materialer, og proceduren for fremstillingen og selve behandlingen minder meget om behandlingen til en tandkrone.

Til trods for at en tandbro består af kunstige tandkroner der sidder permanent fast, skal du stadig huske at passe din tandbro, som du ville passe dine naturlige tænder, da der ellers kan komme sygdomsfremkaldende tilstande, som i værste tilfælde kan ødelægge din tandbro.

En tandbro kan også erstatte flere tænder, men der er dog grænser for, hvor mange tænder der kan erstattes med en tandbro. Har man en lang tandbro, kræver det flere naturlige tænder til at bære den. Det er vigtigt, at de naturlige tænder, der skal bære broen, er sunde. Dette vurderer din tandlæge, inden behandlingen påbegyndes.

Find os

Alhambravej Tandlægerne

Alhambravej 1 - 1826 Frederiksberg C

33 22 44 88 info@alhambravej.dk
Bus linie 7A og 1A stopper lige ved døren.
Husk digital registrering fra start
350 meter til metroen på "Frederiksberg Allé"
Online booking

Hvornår kan man vælge en tandbro?

Hvis du mangler én eller flere tænder og ønsker tanderstatning i form af nye fastsiddende tænder, kan man få lavet enten tandimplantater eller en tandbro.

Der er forskellige tiltag, der gør sig gældende i forhold til, hvilken tanderstatning der passer bedst i din situation. Din tandlæge vil derfor lave en vurdering af pladsforholdene samt de resterende tænder og deres tilstand for at se, hvilken behandling der vil være den bedste løsning for dig.

For at kunne lave en tandbro kræver det, at du har to sunde nabotænder på hver side af den manglende tand, da disse tænder skal kunne bære den nye tandbro og fungere som bropiller.

Hvis nabotænderne ses med større fyldninger, vil din tandlæge som regel anbefale dig at vælge en tandbro frem for et tandimplantat, da en tandbro via dens tandkroner vil beskytte og styrke nabotænderne for fremadrettet destruktion.

Din tandlæge vil altid vejlede dig i, hvilken behandlingsmulighed der vil være den mest passende for dig. Du vil ydermere altid modtage et prisoverslag på behandlingen, så økonomiske tiltag også kan tilgodeses.  

Yderligere information om tandbro

Før du kan påbegynde behandlingen af din nye tandbro, vil din tandlæge eller tandplejer starte med at lave en klinisk vurdering af de tænder, som skal fungere som bropiller, samt supplere den kliniske undersøgelse med røntgenbilleder. Dette gøres for at sikre, at tænderne og deres rødder er sunde og klar til behandlingen

Når du skal i gang med selve behandlingen af din nye tandbro og fremstillingen af denne, vil behandlingen blive udført af to omgange.

 

Første del af behandlingen

For at det er muligt at påsætte en tandbro, skal tænderne tilpasses en vis størrelse, og din tandlæge er derfor nødsaget til at slibe de pågældende tænder, som skal fungere som bropiller og dermed bære din tandbro. For at sikre dig en smertefri behandling vil dette gøres under bedøvelse.

Når de brobærende tænder har opnået den rette tilpasning, vil din tandlæge tage nogle aftryk af dine tænder, som skal bruges til at fremstille en gipsmodel af dine tænder, så en tandbro kan fremstilles hos en tandtekniker.

Som afslutning af første behandlings del, vil din tandlæge sætte en midlertidig erstatning på dine tænder, for at beskytte dem, indtil dit næste besøg på klinikken, hvor den endelige tandbro er klar til cementering.

 

Fremstillingen

Efter dit første besøg hos tandlægen, vil vi fremsende dine aftryk til vores tandtekniker, så fremstillingen af din tandbro kan igangsættes. 

Til fremstillingen af en tandbro kan forskellige materialer anvendes, og vi vil på klinikken altid vejlede dig og forklare, hvilke muligheder du har.

Vores tandtekniker skal bruge noget tid til at fremstille din nye tandbro, og den vil efter cirka 10-14 dage være klar hos os på klinikken, hvor du skal komme til anden del af behandlingen.

 

Anden del af behandlingen

Når du kommer til anden del af behandlingen på klinikken, vil din tandlæge starte med at fjerne den midlertidige tandbro og kontrollere om din nye tandbro passer i farve, højde og størrelse og tilpasse den, så den kommer til at sidde korrekt. 

Inden cementeringen af din nye tandbro, vil din tandlæge forbehandle dine tænder, så din nye tandbro kan cementeres. Efter cementeringen af din nye tandbro vil din tandlæge tage et røntgenbillede af din nye tandbro for at kontrollere, at den sidder som den skal.

Herefter er behandlingen færdig, og din nye tandbro er klar til brug.

Prisen på en tandbro afhænger af, hvor mange led der skal laves, samt af materialet, som broen skal fremstilles i.

Du vil altid modtage et prisoverslag, før behandlingen opstartes, og du er altid velkommen til at stille os spørgsmål, hvis der er noget, som du er i tvivl om i forhold til behandlingen.

Du kan se vores prisliste for yderligere information om priser på tandbroer.

 

Dagene efter behandlingen

Du vil i nogle dage efter behandlingen godt kunne opleve ømhed i tandkødet, og dine tænder kan også være følsomme over for kulde/varme. Disse symptomer vil hurtigt aftage.


Tandbroen går løs/falder af

I nogle tilfælde kan det ske, at tandbroen går løs. Hvis dette skulle ske, og der ikke ses skader på tandbroens bropiller, vil tandbroen kunne recementeres.

Vi anbefaler, at du kontakter klinikken lige så snart du mærker forandringer fra din tandbro, så vi kan tage hånd om problemet så tidligt som muligt.


Porcelænsbroer

Ved brug af porcelænskroner til din tandbro, kan der i nogle tilfælde ske det, at det yderste lag af porcelænet brækker. Oftes kan dette repareres uden at tandbroen skal laves om.


Rodbehandling

Tænder, der får påsat en tandbro kan risikere at skulle rodbehandles på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at tandens nerve i forbindelse med behandlingen kan dø  tildels på grund af præparationen, men også hvis tanden i forvejen allerede er i dårlig stand, for eksempel på grund af tidligere fyldninger.

 

Når du får en tandbro, vil der ikke være plads til brug af almindelig tandtråd, da der ikke er mellemrum mellem tænderne i tandbroen. Din tandbro kræver derfor renholdelse på anden vis, og du vil blive instrueret i renholdelse på klinikken, så du bliver klædt godt på til at passe på din nye tandbro.

Vi anbefaler, at din hjemmetandpleje til renholdelse af din tandbro omfatter: 

 • Tandbørstning to gange dagligt - morgen og aften.
 • Renholdelse med speciel tandtråd (Superfloss) over mellemleddet
 • Renholdelse med interdentalbørster

En tandbro er en tanderstatning for manglende tænder.
Hvis du mistet en eller flere tænder, kan det være generende af både funktionsmæssige og kosmetiske årsager, og mange ønsker derfor at erstatte den manglende tand med en fast løsning. Dette kan gøres ved hjælp af en tandbro, der i daglig tale er bedre kendt som en ‘bro’.

 • Såret skal lades helt i ro. Undgå at »pille« i det med tungen eller at »suge« såret, så der skabes undertryk.

 

 • Tandbørstning skal foregå som normalt, men foretages med stor forsigtighed i det opererede område og bør evt. undgås de første dage. 

 

 • Mundskylning skal undgås de første par timer, men herefter skylles i minimum 7 dage morgen og aften forsigtigt med klorhexidin 0,2% fra apoteket for at undgå infektion. Vær opmærksom på, at der bør gå min. 1 time mellem tandbørstning og skylning med klorhexidin, da de indeholder stoffer, der gensidigt ophæver hinandens virkning. Efter måltider bør munden ligeledes skylles let med vand.

 

 • Kosten skal den første dag være flydende og gerne kold. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. Gradvist gåes fra flydende til fast kost. Undgå at tygge i den side, hvor operationen er foretaget.

 

 • Smerter er almindeligt i op til en uge. Til at lindre smerter kan indtages i kombination 2x 500mg panodil og 2x 200mg ipren,  3-4 gange dagligt efter behov. Er smerterne stærke og tiltagende, bør De konsultere klinikken.

 

 • Hævelse er ikke udtryk for betændelse og kan forekomme efter en operation. Den er størst i udbredelse et par dage efter indgrebet, men aftager støt herefter. For at mindske hævelsen kan benyttes et koldt omslag. Misfarvning af huden (et blåt mærke) kan optræde, men forsvinder gradvist. Tiltager hævelsen, optræder der synkebesvær eller stigende temperatur, bør De konsultere klinikken.

 

 • Efterblødning kan forekomme det første døgn. Fysisk aktivitet med stigning af pulsen bør undgås de første par dage. Kraftigere konstant sivblødning kan standses ved at anbringe et stykke ren gaze over såret og bide fast sammen i 30 min. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Hvis ikke blødningen kan standses, bør De konsultere klinikken eller anden lægelig hjælp.

 

 • Tråde fjernes efter ca. 1 uge, hvor der samtidig foretages sårkontrol.
Book din næste tid online - Nemt, hurtigt og sikkert!
Online booking åbner i et nyt vindue